РЕКЛАМА


Какво би станало, ако химичните свойства на въглеродния диоксид бяха по-различни? Ако той имаше цвят, мирис и по-висока плътност, вероятно хората щяха да му обръщат повече внимание. Той обаче е безцветен, няма мирис и е летлив. Разтваря се в атмосферата и остава невидим. Но това не значи, че го няма.

Една американска неправителствена организация, обаче, се е заела съвсем сериозно да разобличи въглеродния диоксид. Или поне този, който изпълва въздуха в Ню Йорк.

Зелена светлина - 9 май 2014: Да разобличим въглеродния диоксид
"Зелена светлина" - 09.05.2014

РЕКЛАМА