РЕКЛАМА


Електрически ферибот вече пътува през протока Йоресун между Дания и Швеция, който свързва Балтийско със Северно море и Атлантическия океан и е един от най-натоварените морски пътища. Новият плавателен съд е преработен от конвенционален дизелов в електрически морски съд с батерии.

Електрически фериботи изместват дизеловите в Дания
"Зелена светлина" - 20.03.2019

РЕКЛАМА