Защо пожарникарите са притеснени?

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Става въпрос за намаляване на средствата по политики в сферата на осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението при бедствия и извънредни ситуации с близо 7 милиона лева. Твърденията на МВР са, че това са средства то икономии, с което синдикатите категорично не са съгласни. Относно бюджетът за 2019 година, Станков обясни, че по нищо не се отличава от този за предходната година, с изключение на известно увеличение в перо персонал. Необходимите разходи, които са заявени за издръжка на дирекцията, са в рамките на 24 милиона лева. Съгласно предвидения бюджет те ще получат близо 15 милиона лева. Необходимата сума за капиталови разходи е над 49 милиона лева, а съгласно предвидените разходи за 2019 година са в рамките на 2 700 000 лева.

Венцислав Станков: За нас е изключително тревожна тази тенденция за недофинансиране на структурата.