РЕКЛАМА

Бразди | Възраждане на старите нископродуктивни сортове пшеница | Части от предаването - 4

Възраждане на старите нископродуктивни сортове пшеница 00:27:08

БНТ 1 | 14.04.2018 | Бразди

Възраждане на старите нископродуктивни сортове пшеница

Възраждане на старите нископродуктивни сортове пшеница
Защо се възраждат старите нископродуктивни сортове пшеница? 00:04:55

БНТ 1 | 14.04.2018 | Бразди

Защо се възраждат старите нископродуктивни сортове пшеница?

Защо се възраждат старите нископродуктивни сортове пшеница?
Как монасите в Копиловския манастир прилагат алелопатия в земеделието? 00:13:13

БНТ 1 | 14.04.2018 | Бразди

Как монасите в Копиловския манастир прилагат алелопатия в земеделието?

Как монасите в Копиловския манастир прилагат алелопатия в земеделието?
Фермата, в която има пашуващи саанска коза, лама алпака и шотландско пони 00:07:11

БНТ 1 | 14.04.2018 | Бразди

Фермата, в която има пашуващи саанска коза, лама алпака и шотландско пони

Фермата, в която има пашуващи саанска коза, лама алпака и шотландско пони

В предаването:

Защо се възраждат старите нископродуктивни сортове пшеница.

Как монасите в Копиловския манастир прилагат алелопатия в земеделието.

Къде у нас могат да се видят заедно пашуващи саанска коза, лама алпака и шотландско пони?

Бразди, събота от 12:30 часа

Възраждане на старите нископродуктивни сортове пшеница
"Бразди" - 14.04.2018

РЕКЛАМА