РЕКЛАМА


Д-р Георги Ангелов отвежда зрителите на БНТ 1 във времето на Одриското царство в предаването "История.БГ". Негови събеседници са проф. Ваня Лозанова, проф. Валерия Фол, проф. Кирил Порожанов и гл. ас. д-р Калин Стоев. Те ще проследят миналото на одрисите от V век пр.н.е до падането на Одриската държава.

„От държавите в Европа, които се намират между Йонийския залив и Евскинския понт, това царство било най-голямо по размера на своите приходи и другите си богатства...” Тукидид, 5 в. пр. н.е.

Едно от най-могъщите и напреднали тракийски племена е това на одрисите. Сведения за тях се откриват още в Илиада. Херодот и Тукидит им обръщат специално внимание.

Сред тракийските племена одрисите първи създават силна и голяма държава, просъществувала от 5 в. пр. н.е. до завладяването й от Рим през 1 в. сл. н.е. Тя често се споменава от античните хронистите като важен фактор в отношенията на Балканите.

Одриското царство
"ИСТОРИЯ.BG" - 16.03.2020

РЕКЛАМА