РЕКЛАМА


Гледайте "Войводата Георги Бенковски" - "История.bg" в понеделник, 7 май, от 21:00 часа по БНТ1!

"... Той можеше да има възраст приблизително 28–30 години, ръст тънък, висок, гърди изпъкнали нанапред, глава вирната наназад, с дълъг врат, лице прилично, малко сухо, усмивка сдържана и увлекателна, руси мустаки, тънки и доволно дълги, закривени от само себе си нагоре към очите, които придаваха особена представителност на лицето му; очи ясносини, поглед проницателен, коса и вежди руси, както и мустаките му, въобще човек личен и представителен, човек, който беше в състояние да привлече всекиго смъртен само с външните си качества.

При това, като се прибавят още неговите движения, пъргавината му, строгата му реч, разправянието с ръкомахание, обръщенията му с хората, които не оставаше да се почесват и да излагат своите мнения напространно и да го учат на ум, вие ще да имате горе-долу повърхностно понятие за портрета на Бенковски.

Преди да го видя още лично, аз го знаех кой е, знаех го, че е взет апостол по милости, туран под личното наблюдение на Волова; но не зная защо, по вътрешно някакво настроение, аз благоговеех напредя му, доброволно признавах, че той е велик, с една реч - аз бях омаян от Георги Бенковски..."

"Първа среща с Бенковски" - Из "Записки по българските въстания"

********************************************************************************************


"... Щом стигнах в Панагюрище и се спряхме дойде при мене един от по-първите организатори в това село. От него се известих, че ни един от апостолите не се намира в селото. Волов отдавна не бил се явявал, а Бенковски излязъл за няколко деня по околните села, гдето присъствието му било необходимо, като поръчал, че докато не се видя с него, наникъде да не заминувам.

Едно аз не можах да разбера, а именно, че по думите на Дринова, „така каза Бенковски“, „тъй заповяда да стане еди-коя си работа“ и пр., без да се спомене името на Волова, излизаше, че не тоя последният управлява приготовлението, а неговият подчинен Бенковски.

— Ние него познаваме за такъв; той ни пробуди и съедини наедно — отговори Дринов на моя въпрос относително първенството на апостолите..."

"Първа среща с Бенковски" - Из "Записки по българските въстания"


В дискусията участват:


Акад. Константин Косев - ученият от БАН, изследовател на българското национално-революционно движение и ВъзражданетоПроф. д-р Пламен Митев - преподавател по История на Българското възраждане в Софийския университетСветлана Павлова Мухова - уредник на Къщата-музей „Георги Бенковски“ в КопривщицаДоц. д-р Пламен Божинов, ИИИ-БАН - преподавател в Нов български университет, изследовател на Българското възражданеНиколай Иванов - журналист, историк и писател
"Войводата Георги Бенковски" - "История.bg" в понеделник от 21:00 часа по БНТ1!

Войводата Георги Бенковски
"ИСТОРИЯ.BG" - 07.05.2018

РЕКЛАМА