РЕКЛАМА


В това издания на "Новодомците" ще се разходим през всички щастливи моменти, на които станахте свидетели през последната година. Четирийсет българина разказват своите истории, за своята съдба, която се промени, когато те влязоха в мечтания си нов дом.

Вкусната България: новодомците през 2019
"Вкусната Европа" - 27.12.2019

РЕКЛАМА