Традиционното и модерното в резитбата на лозята

Предаване: Бразди, 09.02.2019

В предаването
Части от предаването
Всички броеве