РЕКЛАМА

Панорама | Тетрадка за спомени – векът на Леда Милева | Части от предаването - 6

Власт, кризи и пари – министър Владислав Горанов 00:58:28

БНТ 1 | 07.02.2020 | Панорама

Власт, кризи и пари – министър Владислав Горанов

Власт, кризи и пари – министър Владислав Горанов
Владислав Горанов: Печеливш от промените в хазарта е българският народ 00:11:19

БНТ 1 | 07.02.2020 | Панорама

Владислав Горанов: Печеливш от промените в хазарта е българският народ

Владислав Горанов: Печеливш от промените в хазарта е българският народ
Крум Зарков: Правителството не управлява страната, а кризи 00:11:04

БНТ 1 | 07.02.2020 | Панорама

Крум Зарков: Правителството не управлява страната, а кризи

Крум Зарков: Правителството не управлява страната, а кризи
Видеоигри, щастие и самота – президентът на Сега Геймс Кенджи Мацубара 00:06:03

БНТ 1 | 07.02.2020 | Панорама

Видеоигри, щастие и самота – президентът на Сега Геймс Кенджи Мацубара

Видеоигри, щастие и самота – президентът на Сега Геймс Кенджи Мацубара
Ехо от седмицата на обратите – Антоний Гълъбов и Юрий Асланов 00:16:32

БНТ 1 | 07.02.2020 | Панорама

Ехо от седмицата на обратите – Антоний Гълъбов и Юрий Асланов

Ехо от седмицата на обратите – Антоний Гълъбов и Юрий Асланов
Тетрадка за спомени – векът на Леда Милева 00:07:29

БНТ 1 | 07.02.2020 | Панорама

Тетрадка за спомени – векът на Леда Милева

Тетрадка за спомени – векът на Леда Милева

Тетрадка за спомени – векът на Леда Милева
"Панорама" | "Власт, кризи и пари – министър Владислав Горанов" - 07.02.2020

РЕКЛАМА