РЕКЛАМА

Бразди | Телешки суджук представи Институтът по животновъдство в Костинброд | Части от предаването - 5

Български плодове и зеленчуци, на които ще търсим чужди пазари 00:27:02

БНТ 1 | 16.03.2019 | Бразди

Български плодове и зеленчуци, на които ще търсим чужди пазари

Български плодове и зеленчуци, на които ще търсим чужди пазари
Френски породи отглеждани в български ферми 00:11:20

БНТ 1 | 16.03.2019 | Бразди

Френски породи отглеждани в български ферми

Френски породи отглеждани в български ферми
Телешки суджук представи Институтът по животновъдство в Костинброд 00:04:08

БНТ 1 | 16.03.2019 | Бразди

Телешки суджук представи Институтът по животновъдство в Костинброд

Телешки суджук представи Институтът по животновъдство в Костинброд
Чиста продукция и директен достъп до краен потребител 00:04:23

БНТ 1 | 16.03.2019 | Бразди

Чиста продукция и директен достъп до краен потребител

Чиста продукция и директен достъп до краен потребител
"InteliFresh 2019 – от градината до щанда" 00:05:51

БНТ 1 | 16.03.2019 | Бразди

"InteliFresh 2019 – от градината до щанда"

"InteliFresh 2019 – от градината до щанда"

Телешки суджук от месо на породата "Лимузин" с ниско съдържание на мазнини представи Институтът по животновъдство в Костинброд. Суджукът "Вискяр" е приготвен от отгледани на свободна паша в едноименната планина животни, което подобрява здравословните качества на продукта.

Телешки суджук представи Институтът по животновъдство в Костинброд
"Бразди" | "Български плодове и зеленчуци, на които ще търсим чужди пазари" - 16.03.2019

РЕКЛАМА