РЕКЛАМА


С население от близо 2 млн. души София днес е един от най-големите градове в ЕС и главен административен, икономически и културен център на България. Градът с повече от 7 хил. годишна история възниква на важен кръстопът и се развива като процъфтяващо селище.

За пръв път в границите на България Сердика/ София е присъединена от хан Крум през 809 г. През 1382 г. София е превзета от османците. При новото устройство на балканските територии София става център на Румелийското бейлербейство. На 3 април 1879 г., по предложение на Марин Дринов, Учредителното събрание избира София за столица на България.

Започва строителството на съвременната българска столица, която трябва да се сдобие с широки улици, нови и красиви сгради и да донесе престиж на България.

В дискусията участват:

Доц. д-р Валентина Върбанова – архитект, преподавател във ВСУ „Любен Каравелов”, София, Архитектурен факултет, катедра „Градоустройство, теория и история на архитектурата”, автор на книгата „Чешки приноси в културно-историческото наследство на България 1878-1940“, Общински културен институт „Музей за история на София“.Доц. д-р Тодор Чобанов – историк, заместник-кмет в Столична община по направление „Култура, образование, спорт и туризъм“.

Д-р Зорница Велинова – учител по история в 91-ва Немска гимназия „Акад. Гълъбов“, защитила дисертационния труд на тема "Балканската столица като фермент на модерността: Белград и София (1878-1912)", съавтор на книгата „София и балканската модерност“.
Гл. ас. д-р Ивайло Начев – Институт по балканистика с център по тракология към БАН; съавтор на книгата „София и балканската модерност“ и на книгата „Фабрики и личности: софийската индустрия от Освобождението до 40-те години на XX век".Строителите на млада София
"ИСТОРИЯ.BG" - 17.09.2018

РЕКЛАМА