РЕКЛАМА


В произвеждането на отпадъци и превръщането им в натрупан проблем, хората нямат равни. Не само на Земята, ами и около нея, в близка орбита. Космическият отпадък отдавна се е наложил като термин. Сега вече се налага и като количество.

Харпун за космически отпадъци
"Зелена светлина" - 19.02.2019

РЕКЛАМА