РЕКЛАМА


Реконструкцията на тракийски кораб от Бронзовата епоха е на вода. По време не експеримента времето се влоши. В такава ситуация тези кораби са били изтегляни на суша. Това се е правело, тъй като през тази епоха карабите нямали отвесен кил, който в днешно време осигурява стабилност.

Реконструкция на тракийски кораб от Бронзовата епоха
"Непозната земя" - 30.10.2016

РЕКЛАМА