РЕКЛАМА

Бразди | Работи ли схемата, наречена директни продажби | Части от предаването - 5

Пътят на малките ферми до крайния потребител 00:26:39

БНТ 1 | 27.01.2018 | Бразди

Пътят на малките ферми до крайния потребител

Пътят на малките ферми до крайния потребител
Как продуктите на малките ферми достигат до крайния потребител? 00:06:01

БНТ 1 | 27.01.2018 | Бразди

Как продуктите на малките ферми достигат до крайния потребител?

Как продуктите на малките ферми достигат до крайния потребител?
Очерк за една „щастлива” ферма в Садово 00:08:11

БНТ 1 | 27.01.2018 | Бразди

Очерк за една „щастлива” ферма в Садово

Очерк за една „щастлива” ферма в Садово
Работи ли схемата, наречена директни продажби 00:04:22

БНТ 1 | 27.01.2018 | Бразди

Работи ли схемата, наречена директни продажби

Работи ли схемата, наречена директни продажби
Защо един предприемчив инженер става мелничар? 00:06:33

БНТ 1 | 27.01.2018 | Бразди

Защо един предприемчив инженер става мелничар?

Защо един предприемчив инженер става мелничар?

Екипът на “Бразди” се срещна с Николай Савов от село Балша, за да провери работи ли схемата, наречена директни продажби.

Работи ли схемата, наречена директни продажби
"Бразди" | "Пътят на малките ферми до крайния потребител" - 27.01.2018

РЕКЛАМА