Пътят на България към Европа

Пътят на България към Европа
В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Според вижданията в програмата на Първия ПанЕвропейски конгрес периодът между двете световни войни в Европа има две алтернативи – интеграция или колапс. Предлага се създаването на федерация на европейските държави.

Инициативата е задушена в условията на настъпващата вълна десни идеологии. Българският общественик Иван Шишманов (1862 - 1928 г.) е представител на държавата ни в първия конгрес на ПанЕвропа. След като изнася речта си, той пише: "За първи път на един международен конгрес се чу българска реч!"

В дискусията в студиото на "История.bg" участват:

Проф. Веселин Методиев - преподавател по Нова история на България в НБУ, изследовател на парламентарната демокрация в България


Доц. Данаил Вачков - директор на Института за исторически изследвания при БАН, сътрудник на Института за изследване на близкото минало


Доц. Валери Колев - преподавател в СУД.ф.н. Момчил Методиев - историк, главен редактор на списание "Християнство и култура", сътрудник на Института за изследване на близкото минало


Д-р Борис Стоянов - главен асистент в историческия факултет на СУ, специалист по Нова и Съвременна история на Европа, европейската интеграция и политическите системи през XX в.