РЕКЛАМА

Бразди | Производството на тютюн - проблеми и очаквания | Части от предаването - 4

Защо Европа произвежда много по-малко тютюн, отколкото консумира? 00:26:25

БНТ 1 | 17.02.2018 | Бразди

Защо Европа произвежда много по-малко тютюн, отколкото консумира?

Защо Европа произвежда много по-малко тютюн, отколкото консумира?
Производството на тютюн - проблеми и очаквания 00:10:57

БНТ 1 | 17.02.2018 | Бразди

Производството на тютюн - проблеми и очаквания

Производството на тютюн - проблеми и очаквания
Защо една млада и хубава жена е избрала да гледа овце на село 00:07:01

БНТ 1 | 17.02.2018 | Бразди

Защо една млада и хубава жена е избрала да гледа овце на село

Защо една млада и хубава жена е избрала да гледа овце на село
Какви са перспективите за преработката и съхранението на зеленчуци у нас? 00:05:57

БНТ 1 | 17.02.2018 | Бразди

Какви са перспективите за преработката и съхранението на зеленчуци у нас?

Какви са перспективите за преработката и съхранението на зеленчуци у нас?

Защо Европа произвежда много по-малко тютюн, отколкото консумира? Каква е връзката между демографския срив у нас и тютюна? Ще се върнат ли по-високите изкупни цени на тютюна – „зеленото” злато по българските поля? Тези въпроси задава Анна Мельова в репортажа за "Бразди". И разкрива с какви проблеми се сблъскват тютюнопроизводителите в разговор с тях.

Европа консумира 500 000 тютюн, а произвежда вече само 180 000 т, останалото е внос, посочи Цветан Филев, председател на Национална асоциация на тютюнопроизводители 2010. За България е характерно, че 80% от производството е за експорт, затова ние трябва да се съобразяваме с международните пазари на тютюнева суровина, отбеляза Филев.

Индустрията вече е с поглед към бъдещето за производството на бездимни цигари, посочи той. И предупреди производителите, че в новия си продукт мултинационалните компании ще влагат по-малко тютюн. Филев даде пример с кутия традиционни цигари, в която се влага 20 г тютюн, а в новия тип бездимни цигари се влага 6 г.

Производството на тютюн - проблеми и очаквания
"Бразди" | "Защо Европа произвежда много по-малко тютюн, отколкото консумира?" - 17.02.2018

РЕКЛАМА