РЕКЛАМА


Председателството на България на Съвета на ЕС има приоритети и в сферата на защита на потребителите. Първата задача е да се подобри законодателството в координация с потребителските организации. През следващите шест месеца ще се работи за премахване на разликите, когато плащаме онлайн в различни валути. В задачите е включено и отпадането на двойния стандарт при храните, който ни мъчи през 2017 г. Очакваме и по-евтин роуминг с държавите от Западните Балкани.

Правата ни през 2017 г.
"Потребителската кошница" - 18.12.2017

РЕКЛАМА