РЕКЛАМА


Българите отделят 20 пъти по-малко пари за застраховки от европейците. Средногодишно плащаме 177 лв., за да опазим здравето и имуществото си, срещу 3500 лв. в ЕС. Най-масовият продукт у нас е задължителната „Гражданска отговорност“, следвана от застраховка „Каско“. Системата „бонус-малус“ ще направи през 2018 г. „Гражданска отговорност“ по-евтина за изрядните шофьори и по-скъпа за неизрядните.

Поуките на отиващата си година
"Потребителската кошница" - 02.12.2017

РЕКЛАМА