РЕКЛАМА


На пазара все по-често се срещат брашно и хлебни изделия от лимец. Мода ли е той или наистина притежава уникални качества? За него се носят легенди – от храна на фараоните и траките, до последната храна на Христос. Определят го като връх на хранителната верига. Научете всичко за лимеца от „Потребителската кошница“!

Питка за Бъдни вечер от лимец
"Потребителската кошница" - 08.12.2017

РЕКЛАМА