РЕКЛАМА


Социологическо проучване показа, че 94% от българските потребители предпочитат продуктите родно производство и смятат, че купуването им помага за създаване на работни места в региона и правителството трябва да подкрепя нашите производители. При пазаруване 80% от анкетираните се интересуват дали предлаганата им храна е българска, но повечето от тях трудно получават информация за това.

Пазарът през 2017 г.
"Потребителската кошница" - 07.12.2017

РЕКЛАМА