РЕКЛАМА

Бразди | Очерк за село Горна Кремена | Части от предаването - 3

Къде се срещат науката и месодайното говедовъдство 00:27:06

БНТ 1 | 26.01.2019 | Бразди

Къде се срещат науката и месодайното говедовъдство

Къде се срещат науката и месодайното говедовъдство
Науката и месодайното говедовъдство 00:11:13

БНТ 1 | 26.01.2019 | Бразди

Науката и месодайното говедовъдство

Науката и месодайното говедовъдство
Очерк за село Горна Кремена 00:14:18

БНТ 1 | 26.01.2019 | Бразди

Очерк за село Горна Кремена

Очерк за село Горна Кремена

Село Горна Кремена е само на 6-7 км от Мездра, но в интернет няма почти никаква информация за селото. На практика обаче то съществува с това си име Горна Кремена поне от 14 век.

Вижте повече във видеото на "Бразди".

Очерк за село Горна Кремена
"Бразди" | "Къде се срещат науката и месодайното говедовъдство" - 26.01.2019

РЕКЛАМА