РЕКЛАМА

Бразди | Науката и месодайното говедовъдство | Части от предаването - 3

Къде се срещат науката и месодайното говедовъдство 00:27:06

БНТ 1 | 26.01.2019 | Бразди

Къде се срещат науката и месодайното говедовъдство

Къде се срещат науката и месодайното говедовъдство
Науката и месодайното говедовъдство 00:11:13

БНТ 1 | 26.01.2019 | Бразди

Науката и месодайното говедовъдство

Науката и месодайното говедовъдство
Очерк за село Горна Кремена 00:14:18

БНТ 1 | 26.01.2019 | Бразди

Очерк за село Горна Кремена

Очерк за село Горна Кремена

Къде се срещат науката и месодайното говедовъдство? На този въпрос търсихме отговор в Института по животновъдни науки в Костинброд. Вижте във видеото на "Бразди".

Науката и месодайното говедовъдство
"Бразди" | "Къде се срещат науката и месодайното говедовъдство" - 26.01.2019

РЕКЛАМА