РЕКЛАМА

Бразди | Може ли ферма за крави да е красива? | Части от предаването - 4

Био зеленчуци и контролът над знака "био" 00:27:07

БНТ 1 | 12.05.2018 | Бразди

Био зеленчуци и контролът над знака "био"

Био зеленчуци и контролът над знака "био"
Бъдещето на биологичното земеделие в България 00:12:10

БНТ 1 | 12.05.2018 | Бразди

Бъдещето на биологичното земеделие в България

Бъдещето на биологичното земеделие в България
Какво препъва гъбопроизводителите у нас? 00:08:31

БНТ 1 | 12.05.2018 | Бразди

Какво препъва гъбопроизводителите у нас?

Какво препъва гъбопроизводителите у нас?
Може ли ферма за крави да е красива? 00:03:51

БНТ 1 | 12.05.2018 | Бразди

Може ли ферма за крави да е красива?

Може ли ферма за крави да е красива?

Може ли една ферма за крави да бъде красива? Отговорът от Григор Малинов в "Бразди", който ни отвежда във фермата на Васил Василев в ботевградското село Скравена.

Може ли ферма за крави да е красива?
"Бразди" | "Био зеленчуци и контролът над знака "био"" - 12.05.2018

РЕКЛАМА