Министър Петков за промените в закона и програмата за хора с увреждания

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Увеличени са и интерграционните добавки с 15%, което е значително, но не достатъчно, отбеляза министър Петков. Актуализиран е за първи път след 10 години и списъкът с медицински изделия, за които хората с увреждания получават целева помощ, сред добавените изделия са такива за деца с увреждания - детски инвалидни колички. Предвидени са и промени в Закона за интерграция на хора с увреждания за промяна на реда при предоставяне на целевите помощи за медицински средства и съоръжения.

Министър Петков се спря и на подготвяните промени в нормативните документи и процедури във връзка с ТЕЛК - т.н. медицински експертизи, заедно с Министерство на здравеопазването, като целта е да се ограничат случаите на неправомерно ползване на права.

"Целта на предвижданата реформа е много добре да се стиковат функциите на различните министерства и институции, които имат отношение към интеграцията на хората с увреждания", отбеляза Бисер Петков.

Холандската система е пример за индивидуален подход за трудова интеграция на хора, останали без работа, коментира социалният министър след репортаж за оценка на работоспособността на безработни в Холандия, голяма част от които са хора с увреждания. Посочи, че като посока подготвяните промени имат за цел това - не трайно намалена работоспособност, а запазена работоспособност.

Следващата сряда правителството ще вземе решение дали ще отпусне средства за великденски надбавки за пенсионерите, добави министърът на труда и социалната политика.

Той коментира и случаите на насилие в центровете за деца с увреждания: "Целта е коренно да се обнови нормативната база в домовете от семеен тип за децата с увреждания, изискванията, които са по отношение на стандартите за качество за полагане на грижи и да се инвестира много повече в качеството на персонала, започва и реализацията на голям проект на ДАЗД, който преимуществено да се занимава с тези проблеми."