Кой следи за изправността на автомобилите с газови уредби?

В предаването
Части от предаването
Всички броеве