РЕКЛАМА

Бразди | Къде сме ние в селекцията и генетиката в животновъдството | Части от предаването - 4

 Как се развива пазарът на месодайни животни 00:26:41

БНТ 1 | 30.03.2019 | Бразди

Как се развива пазарът на месодайни животни

Как се развива пазарът на месодайни животни
 Какви ядки се предлагат на българския пазар 00:07:15

БНТ 1 | 30.03.2019 | Бразди

Какви ядки се предлагат на българския пазар

Какви ядки се предлагат на българския пазар
 Как се развива пазарът на месодайни животни 00:11:23

БНТ 1 | 30.03.2019 | Бразди

Как се развива пазарът на месодайни животни

Как се развива пазарът на месодайни животни
Къде сме ние в селекцията и генетиката в животновъдството 00:05:54

БНТ 1 | 30.03.2019 | Бразди

Къде сме ние в селекцията и генетиката в животновъдството

Къде сме ние в селекцията и генетиката в животновъдството

За качеството на едно животновъдство се съди най-вече по това каква е ролята на селекцията и на генетиката в него. Да чуем едно експертно мнение по темата на проф. д-р Васил Николов, председател на Селскостопанската академия.

Къде сме ние в селекцията и генетиката в животновъдството
"Бразди" | " Как се развива пазарът на месодайни животни" - 30.03.2019

РЕКЛАМА