РЕКЛАМА

Бразди | Как се развива пазарът на месодайни животни | Части от предаването - 4

 Как се развива пазарът на месодайни животни 00:26:41

БНТ 1 | 30.03.2019 | Бразди

Как се развива пазарът на месодайни животни

Как се развива пазарът на месодайни животни
 Какви ядки се предлагат на българския пазар 00:07:15

БНТ 1 | 30.03.2019 | Бразди

Какви ядки се предлагат на българския пазар

Какви ядки се предлагат на българския пазар
 Как се развива пазарът на месодайни животни 00:11:23

БНТ 1 | 30.03.2019 | Бразди

Как се развива пазарът на месодайни животни

Как се развива пазарът на месодайни животни
Къде сме ние в селекцията и генетиката в животновъдството 00:05:54

БНТ 1 | 30.03.2019 | Бразди

Къде сме ние в селекцията и генетиката в животновъдството

Къде сме ние в селекцията и генетиката в животновъдството

В село Панаретовци, община Сливен, ще потърсим отговор на въпроса защо още един фермер замени млечното говедовъдство с месодайно, както и да видим накъде се движи пазарът на месодайни животни у нас. Разговаряхме със Стоян Димитров. Вижте.

Как се развива пазарът на месодайни животни
"Бразди" | " Как се развива пазарът на месодайни животни" - 30.03.2019

РЕКЛАМА