РЕКЛАМА

Бразди | Как се подготвят бъдещите агрономи и ветеринари | Части от предаването - 4

Как се подготвят бъдещите агрономи и ветеринари 00:26:02

БНТ 1 | 08.12.2018 | Бразди

Как се подготвят бъдещите агрономи и ветеринари

Как се подготвят бъдещите агрономи и ветеринари
Тракийският университет в Стара Загора подготвя агрономи и ветеринари 00:11:06

БНТ 1 | 08.12.2018 | Бразди

Тракийският университет в Стара Загора подготвя агрономи и ветеринари

Тракийският университет в Стара Загора подготвя агрономи и ветеринари
Селски туризъм в Пирин 00:07:04

БНТ 1 | 08.12.2018 | Бразди

Селски туризъм в Пирин

Селски туризъм в Пирин
Кулинарни изкушения в Сицилия 00:06:00

БНТ 1 | 08.12.2018 | Бразди

Кулинарни изкушения в Сицилия

Кулинарни изкушения в Сицилия

В предаването ще видите:

Как се подготвят бъдещите агрономи и ветеринари в едно от най-престижните висши училища у нас.

Селски туризъм в Пирин, конна езда и приемственост във фермерското предприемачество.

Кулинарни изкушения в Сицилия.

Бразди, събота от 12:30 часа

Как се подготвят бъдещите агрономи и ветеринари
"Бразди" - 08.12.2018

РЕКЛАМА