РЕКЛАМА


Как една 15-годишна шведка спасява планетата? Тя започна седяща стачка през септември на 2018 пред парламента в Стокхолм, за да протестира срещу бездействието и празнословието на политиците. Сега Трета Тумберг вече има хиляди последователи в Женева, Бон, Лион.

Как 15-годишна шведка спасява планетата
"Зелена светлина" - 23.01.2019

РЕКЛАМА