РЕКЛАМА


И през 2017 г. Комисията за защита на потребителите беше близо до техните проблеми. Във виртуалните й приемни са постъпили около 150 запитвания и сигнали за конкретни нарушения.

Организирани са 10 изнесени приемни – в Русе, Благоевград, Пловдив, Тутракан, Кърджали, Враца и други градове. Извършени са 2200 проверки на електронни магазини. През лятото са извършени 4000 проверки в туристически и търговски обекти по Черноморието. В 10 на сто от случаите са констатирани нарушения.

Имат думата потребителите
"Потребителската кошница" - 11.12.2017

РЕКЛАМА