РЕКЛАМА


Уред разчита езика на растенията. Той следи здравословното състояние на горите. Това е детектор, който трансформира екопсихологичните сигнали, изпращани от растенията - растежа, поглъщането на въглероден диоксид, движението на течности от корените към листата - в научна информация.

Говорещият с дърветата
"Зелена светлина" - 10.01.2019

РЕКЛАМА