РЕКЛАМА


През тази година Европейската комисия представи план за предоставяне на по-голям избор и по-добър достъп на европейските потребители до финансови услуги. Комисията поема ангажимент за създаване на по-справедлив пазар, включително чрез цифрови технологии. Те трябва да осигурят на потребителите по-ниски цени и по-добро качество на финансовите услуги, като банкови сметки, застраховки и парични преводи.

Финансовият пазар през 2017 г.
"Потребителската кошница" - 01.12.2017

РЕКЛАМА