РЕКЛАМА


“Вие заявявате, че сте били свикнали, когато отивате в сражение да съблюдавате дни и часове и да извършвате заклинания, игри, пеения и някакви гадания, та желаете да ви поучим, какво трябва да вършите сега в подобен случай."“Вие заявявате, че сте имали обичай, когато сте решавали да обвържете някого с клетва за някаква работа да слагате пред себе си палеш (двуостър меч) и в него да става заклеването."

Из “Отговори на папа Николай по запитвания на българите”

В какво са вярвали старите българи? Да разберем в понеделник от 21:00 часа по БНТ в темата: “Езическа България - богове, ритуали, вярвания”!

Участници в дискусията:

Проф. Станислав Станилов от Националния археологически институт с музей при БАН


Доц. д-р Петър Голийски от Софийския университет „Св. Климент Охридски”


Евгения Коматарова-Балинова от Националния археологически институт с музей при БАН

Езическа България
"ИСТОРИЯ.BG" - 13.05.2019

РЕКЛАМА