РЕКЛАМА


За производството на еко кожа не се убиват животни, но се използват токсични материали, които замърсяват околната среда. Естонци са изобретили материал със свойствата на кожа, но от животински остатъци. В основата на състава му е колаген, който след обработката се превръща в желатин, полезен естествен материал.

Еко кожа от животински остатъци
"Зелена светлина" - 14.12.2018

РЕКЛАМА