РЕКЛАМА


В това издание на "Бразди" си припомняме четири истории с послания от 2018 г. - успехът е в самите нас и всичко зависи от мерака.

Гледайте предаването в събота, 5 януари, от 12:30 часа!

Четири истории с послания от 2018 г.
"Бразди" - 05.01.2019

РЕКЛАМА