РЕКЛАМА


Велосипедът остарява, рамката се чупи и... тук се намесва Нурдин Касома. Сръчният майстор от Уганда е разработил специална техника за подмяна на металните велосипедни рамки с бамбукови и повторно сглобяване с наличните части.

Бамбуков велосипед
"Зелена светлина" - 18.01.2019

РЕКЛАМА