РЕКЛАМА

Бразди | Огражден планина и стадата на последните мохикани | Части от предаването - 4

Огражден планина и стадата на последните мохикани 00:27:06

БНТ 1 | 21.04.2018 | Бразди

Огражден планина и стадата на последните мохикани

Огражден планина и стадата на последните мохикани
Как български оранжерии борят задграничната конкуренция 00:10:01

БНТ 1 | 21.04.2018 | Бразди

Как български оранжерии борят задграничната конкуренция

Как български оранжерии борят задграничната конкуренция
Подправки на балкона? Защо не 00:05:42

БНТ 1 | 21.04.2018 | Бразди

Подправки на балкона? Защо не

Подправки на балкона? Защо не
Огражден планина и стадата на последните мохикани 00:08:43

БНТ 1 | 21.04.2018 | Бразди

Огражден планина и стадата на последните мохикани

Огражден планина и стадата на последните мохикани

Представяме ви скотовъдците от Огражден планина. С тях говорим за планинското скотовъдство, но и за смисъла на човешкия живот.

Огражден планина и стадата на последните мохикани
"Бразди" | "Огражден планина и стадата на последните мохикани" - 21.04.2018

РЕКЛАМА